X LO

UWAGA! WSZYSTKIE NOWE INFORMACJE BĘDĄ ZAMIESZCZANE NA STRONIE X LO

Kreatywna Edukacja

Gimnazjum nr 25 w Gdańsku jest szkołą kreatywnych umysłów, która wspiera w rozwoju i wychowuje do szczęścia.

Więcej..

Doradztwo zawodowe

W Gimnazjum nr 25 w Gdańsku zajęcia doradztwa zawodowego odbywają się na każdym poziomie kształcenia to znaczy w klasach piewszych, drugich i trzecich.

Więcej..

Współpraca z UE

W Gimnazjum nr 25 w Gdańsku realizowane są międzynarodowe projekty w ramach europejskiego programu Erasmus+ oraz eTwinning.

Więcej..

PSYCHOLOG/SOCJOTERAPEUTA

Projekt „Strefa Porozumienia” – procesy grupowe wg A. Mindella

Ideą projektu jest stworzenie przestrzeni do dialogu społecznego podczas spotkań z grupami młodzieży, klasami oraz osobami dorosłymi polegającymi na przedyskutowaniu, aktywnym poszukiwaniu rozwiązań i zrozumieniu różnych stron konfliktów, dylematów społecznych, codziennych problemów, z którymi dana grupa spotykają się.

Cel główny:

Budowanie świadomości i szacunku wobec poglądów, odczuć i wyrażanych emocji własnych i innych osób oraz ćwiczenie umiejętności prowadzenia dyskusji.

Cele szczegółowe:

 • poszukiwanie rozwiązań konfliktów klasowych, grupowych;
 • poszerzenie wiedzy o inne poglądy wokół dyskutowanego zagadnienia;
 • poznanie różnych stron konfliktu, tak aby poznać jak powstaje i nasila się konflikt w dyskusji;
 • zrozumienie poszczególnych ról w konflikcie, co pozwala na przyjęcie szerszej perspektywy i wyjście poza jednostronne patrzenie na problem;
 • aktywne poszukiwanie odpowiedzi na trudne pytania w obszarze społecznym;
 • poznanie swoich ograniczeń i obszarów, które mogą być dla nas wartościowe, ale na które nie zwracamy uwagę;
 • wyrażenie swojego zdania i poglądów w sprzyjającej atmosferze;
 • budowania zdrowego, świadomego i konstruktywnego dialogu między poszczególnymi osobami; grupami;
 • zwiększenie poczucia wpływu na zachodzące zmiany w świecie i w grupie.

Jak to wygląda w praktyce?

Dyskusja prowadzona (facylitowana) jest przez 1 lub więcej osób metodą procesu grupowego.

 1. Zaproszeni uczestnicy na początku zapoznawani są z przebiegiem spotkania i obszarem tematycznym. Jeżeli jest przyjmowana większa dowolność na początku każdy uczestnik może zgłosić swój temat do dyskusji. Tematem może być zaproponowany w formie pytanie lub w formie hasła np. „Czy demokracja rozwija społeczeństwo czy ogranicza?”, „Czy nadmierne zaufanie innym ludziom jest wartością?”, „Demokracja a monarchia”. Uczestnik może krótko wyjaśnić, co szczególnie go w tym interesuje, przeszkadza i czego chciałby się dowiedzieć.
 2. Każdy temat możliwy do dyskusji zapisywany jest na tablicy.
 3. Po zebraniu wszystkich proponowanych tematów następuje wybór sposobu głosowanie.
 4. Następnie cała grupa poprzez głosowanie wybiera temat pod dyskusję. Ważne, aby wybrany temat największą ilością głosów nie spotkał się ze zdecydowanym sprzeciwem osób, które na niego nie głosowały. W innym przypadku szukamy kolejnego tematu.
 5. Po demokratycznym wyborze tematu wyznaczany jest czas na dyskusję. Od tego momentu każdy uczestnik może powiedzieć, co myśli na zadany temat. Z czym się zgadza, a z czym nie. Robimy to z zachowaniem szacunku do innych osób.
 6. W trakcie dyskusji wyłonią się co najmniej 2 stanowiska w omawianym temacie np. ktoś może być bardziej „przeciw”, ktoś bardziej „za”. Każdy zostanie poproszony o zajęcie jakiegoś stanowiska, które zostaną wyznaczone przez prowadzącego w jakimś miejscu sali.
 7. W tym miejscu każdy z uczestników obiera jakąś rolę np. stojąc po stronie demokracji jest w roli osoby, która jest za równouprawnieniem, wspólnym sprawowaniem władzy itd.
 8. Stojąc w roli (stanowisko w dyskusji) możesz dyskutować z dugą stroną, powiedzieć swoje racje lub dowiedzieć się dlaczego inni myślą inaczej.
 9. Aby dowiedzieć się czegoś więcej i poszerzyć swoje horyzonty zachęcamy do zmiany stanowiska, wczucie się w sytuację i sposób myślenia drugiej strony. Może nie być to na początku łatwe, ale prawdopodobnie padnie argument, który przekona do zmiany stanowiska.
 10. Trzeba pamiętać, że celem nie jest to, która strona wygra, tylko zrozumienie całej sytuacji. Jest to możliwe tylko wtedy, kiedy wychodzimy poza jednostronne myślenie. Kierujemy się w dyskusji „głęboką demokracją” uznając, że każdy głos jest ważny i ma prawo zaistnieć.
 11. Po dyskusji następuje podsumowanie i podzielenie się swoimi spostrzeżeniami.

Proces grupowy nie wymaga dużych przygotowań jeśli chodzi o wiedzę. Nie ma też gotowych rozwiązań i odpowiedzi. Ważne jest nastawienie, chęć zrozumienia innych i jak działa grupa oraz zaangażowanie w sam proces dyskusji


Psycholog/Socjoterapeuta – Marzena Borowczak
58 341 4915
m.borowczak.gim25@onet.eu

Godziny pracy:
Poniedziałek: 09:00 - 16:00
Wtorek: 13:30 - 17:00
Środa: 08:00 - 13:30
Czwartek: 13:30 - 17:00
Piątek: 10:00 - 16:30


Współpraca

Aktywnie działamy we współpracy z: