X LO

UWAGA! WSZYSTKIE NOWE INFORMACJE BĘDĄ ZAMIESZCZANE NA STRONIE X LO

Kreatywna Edukacja

Gimnazjum nr 25 w Gdańsku jest szkołą kreatywnych umysłów, która wspiera w rozwoju i wychowuje do szczęścia.

Więcej..

Doradztwo zawodowe

W Gimnazjum nr 25 w Gdańsku zajęcia doradztwa zawodowego odbywają się na każdym poziomie kształcenia to znaczy w klasach piewszych, drugich i trzecich.

Więcej..

Współpraca z UE

W Gimnazjum nr 25 w Gdańsku realizowane są międzynarodowe projekty w ramach europejskiego programu Erasmus+ oraz eTwinning.

Więcej..

PEDAGOG SZKOLNY

Gimnazjum nr 25 oferuje opiekę psychologiczno-pedagogiczną w zakresie:

 1. Poradnictwa dla uczniów i rodziców (Klub Rodzica).
 2. Współpracy z rodzicami i nauczycielami w celu ujednolicania oddziaływań wychowawczych domu i szkoły.
 3. Konsultacji i współpracy z nauczycielami.
 4. Interwencji w sprawach uczniów niedostosowanych i sprawiających trudności wychowawcze.
 5. Opieki socjalnej (dożywianie, podręczniki, paczki świąteczne).
 6. Kontaktów z instytucjami i osobami współdziałającymi ze szkołą takimi jak: Poradnia Zdrowia Psychicznego-Gd. Gospody; Szpital Psychiatryczny Gd. Srebrniki; Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie; Zespól Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych; Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr l w Gdańsku; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
 7. Współpracy z instytucjami realizującymi programy profilaktyki zagrożeń społecznych Kom. Profilaktyki Straży Miejskiej; Ośrodek Terapii Dzieci i Młodzieży w Gdańsku, Gdański Ośrodek Profilaktyki Uzależnień, Mrowisko, Sąd Rodzinny, Policja.
 8. Indywidualnej stałej opieki psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i rodziców.
 9. Terapii pedagogicznej, reedukacji.
 10. Działalności świetlicy socjoterapeutycznej.
 11. Gimnazjum nr 25 współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Gdańsku.Kolejnym celem wychowania jest umożliwienie dziecku polubienia i zaakceptowania siebie oraz zdobycia poczucia własnej wartości.

Bogusław Śliwerski


Pedagog szkolny – Elżbieta Miksa
58 341 4915 w. 28
e.miksa.gim25@onet.eu

Godziny pracy:
Poniedziałek: 11:00 - 16:00
Wtorek: 08:00 - 13:00
Środa: 08:00 - 13:00
Czwartek: 08:00 - 13:00
Piątek: 08:00 - 13:00

 • Elżbieta Miksa
 • 01/02/2017
 • Gimnazjum nr 25
 • 19/09/2016

I KONFERENCJA Z CYKLU GDAŃSKA AKADEMIA RODZICA

Szanowni Państwo.
Będzie nam miło gościć Was i Waszych współpracowników na pierwszej i inicjującej dalsze koalicyjne działania naszej Fundacji, Konferencji, jaką organizujemy już 3 października br. w Nowym Ratuszu. Zaproszenie w załączeniu.

Krzysztof Sarzała

Zaproszenie Lekcje z ZUS Młodość bez procentów Młodość bez procentów - plakat 1 Młodość bez procentów - plakat 2

Współpraca

Aktywnie działamy we współpracy z: