X LO
Kreatywna Edukacja

Gimnazjum nr 25 w Gdańsku jest szkołą kreatywnych umysłów, która wspiera w rozwoju i wychowuje do szczęścia.

Więcej..

Doradztwo zawodowe

W Gimnazjum nr 25 w Gdańsku zajęcia doradztwa zawodowego odbywają się na każdym poziomie kształcenia to znaczy w klasach piewszych, drugich i trzecich.

Więcej..

Współpraca z UE

W Gimnazjum nr 25 w Gdańsku realizowane są międzynarodowe projekty w ramach europejskiego programu Erasmus+ oraz eTwinning.

Więcej..

OBIADY SZKOLNE 2016/2017

Informacje ogólne

 1. Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Gimnazjum nr 25 nr 4/2016 jednorazowy koszt obiadu wynosi 4,00 zł (pierwsze, drugie danie, napój).
 2. Obiady wydawane są od poniedziałku do piątku podczas przerw obiadowych: 12:25 - 12:50 oraz 13:35 - 14:00
 3. Opłata miesięczna obliczana jest według wzoru: ilość dni w danym miesiącu * 4,00 zł.
 4. Opłaty za obiady należy dokonywać zawsze do 25-go dnia miesiąca poprzedzającego (np.: za październik do 25 września)
Wyjątkowo za styczeń 2017 roku należy dokonać opłaty dopiero w styczniu do 03.01.2017 roku!!!

Zasady i terminy opłat

 1. Obiady będą wydawane od 05.09.2016 roku.
 2. Opłata za miesiąc wrzesień/2016 roku wynosi 20*4,00=80 zł. płatne wyjątkowo do 4 września 2016 roku.
 3. W przypadku korzystania z obiadów w wybrane dni, należy dokładnie opisać przelew i poinformować intendenta w celu wystawienia prawidłowego karnetu.
 4. Płatności za obiady należy dokonać do 25-go dnia każdego miesiąca poprzedzającego na numer rachunku bankowego Gimnazjum nr 25: 14 1240 1268 1111 0010 3846 2871 tytułem: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc (ewentualnie inne dane szczegółowe niezbędne do określenia wysokości opłaty za obiady).
 5. Warunkiem korzystania z posiłku jest okazanie ważnego karnetu, który można odebrać u intendentki od godziny 7.30 do12.00. Karnet będzie wydany następnego dnia po wykonaniu przelewu i potwierdzeniu wpływu na konto. W przypadku okazania potwierdzenia dokonania przelewu karnet będzie wydany niezwłocznie.
 6. W przypadku nieobecności dziecka w szkole, można dokonać odpisu (odliczenia) od dnia następnego po zgłoszeniu. Zgłoszenie musi nastąpić telefonicznie u intendentki p. Jolanty Szutarskiej pod nr tel. 58 341-49-15 wew. 37 do godziny 10.00. Zgłoszenie po godzinie 10:00 spowoduje przesunięcie odpisu o kolejny dzień.
 7. Odpis może być zwrócony na numer rachunku bankowego rodzica lub może pomniejszyć opłatę za kolejny miesiąc. Podstawą dokonania odpisu jest pisemny wniosek złożony w sekretariacie szkoły lub na adres email: szkolagim25@poczta.onet.pl (temat wiadomości: obiady).

Przerwy obiadowe

12:25 - 12:50
13:35 - 14:00

Odpłatność za obiady w II okresie roku szkolnego 2016/2017:
Luty - 80 zł do 10.02.2017 r.
Marzec - 92 zł do 10.03.2017 r.
Kwiecień - 52 zł do 10.04.2017 r.
Maj - 72 zł do 10.05.2017 r.
Czerwiec - 48 zł do 10.06.2017 r.

Wszelkich wyjaśnień w sprawie opłat za obiady udziela intendentka p. Jolanta Szutarska w godz. 07:30 - 15:00, tel. 58 341-49-15 wew. 37.

 

 

 • Jolanta Szutarska
 • 22/05/2017
UWAGA!

W związku z pomyłką obliczenia opłaty za obiady za miesiąc czerwiec uprzejmie informuję, że opłata ta wynosi 48,00 zł. Za błąd bardzo przepraszam.
Jolanta Szutarska

 • Jolanta Szutarska
 • 27/02/2017

OBIADY - WAŻNA INFORMACJA

Odpłatność za obiady w stołówce szkolnej w Gimnazjum nr 25 za miesiąc marzec, ze względu na rekolekcje, wynosi 80 zł.
Opłatę należy uiścić do 10 marca 2017 roku..


 • Jolanta Szutarska
 • 31/01/2017

OBIADY - WAŻNA INFORMACJA

Abonament za obiady w lutym wynosi 80 zł. Płatność za luty do 10.02.2017 r. (Po tym terminie będą naliczane odsetki).
Proszę o dostarczenie wypełnionej deklaracji na obiady.
Bardzo proszę o odbieranie karnetów codziennie w godzinach: 08:00 - 12:00 w biurze intendentki. ABSOLUTNIE NIE PODCZAS PRZERW OBIADOWYCH.

Odpłatność za obiady w II okresie roku szkolnego 2016/2017:
Luty - 80 zł do 10.02.2017 r.
Marzec - 92 zł do 10.03.2017 r.
Kwiecień - 52 zł do 10.04.2017 r.
Maj - 72 zł do 10.05.2017 r.
Czerwiec - 76 zł do 10.06.2017 r.

Wszelkich wyjaśnień w sprawie opłat za obiady udziela intendentka p. Jolanta Szutarska: j.szutarska.gim25@onet.eu


 • Jolanta Szutarska
 • 01/01/2017

OBIADY - WAŻNA INFORMACJA

Od dnia 01.01.2017 r. będzie obowiązywać deklaracja korzystania z obiadów.
Druk deklaracji do wypełnienia przez rodzica lub opiekuna należy odebrać u intendentki w dniach 29.12.2016 i 30.12.2016 w godzinach 08:00-14:00.

 • Renata Gabło-Szeptak
 • 22/12/2016

OBIADY - WAŻNA INFORMACJA

Odpłatność za obiady w stołówce szkolnej w Gimnazjum nr 25 za miesiąc styczeń wynosi 44 zł (11 obiadów x 4 zł. ).

Opłatę należy uiścić między 2 a 5 stycznia 2017 roku (absolutnie nie wpłacać w grudniu na styczeń).

Obiady będą wydawane od 2 stycznia 2017 roku


 • Jolanta Szutarska
 • 30/11/2016

OBIADY - WAŻNA INFORMACJA

Nadpłaty za obiady należy odebrać do 15.12.2016 r. Podstawą zwrotu nadpłat jest:
1. złożenie pisemnego wniosku w sekretariacie szkoły przez rodzica lub prawnego opiekuna.
2. przesłanie wniosku pocztą eletroniczną.
3. W każdej formie konieczne jest podanie konta

Nadpłaty nie można odliczyć w styczniu 2017 r.

 • Anna Mrotek
 • 17/10/2016

UWAGA! ZMIANA ZASAD OPŁAT ZA OBIADY!

Opłata za obiady na miesiąc:
LISTOPAD 76,00 zł (4,00 x 19 dni)
GRUDZIEŃ 60,00 zł (4 x 15 dni)
Od 01-11-2016 roku dokonujemy tylko i wyłącznie przelewem na konto Gimnazjum nr 25.

Bank PEKAO S.A.
14124012681111001038462871
Na przelewie proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.

Informujemy, że odpłatność za wyżywienie regulowana jest do 25 dnia miesiąca poprzedzającego.
Przypominamy, że karnet jest wydawany po potwierdzeniu wpłaty na koncie szkoły, lub po okazaniu potwierdzenia przelewu. W przypadku wpłat spóźnionych po 25 i w trakcie miesiąca, obiad może być wydany nie wcześniej, niż od następnego dnia.

Prosimy nie wpłacać za obiady w grudniu za styczeń 2017 roku. Wpłaty za styczeń muszą być dokonane po 1.01.2017 roku wyjątkowo do dnia 04.01.2017 R.
W przypadku braku możliwości dokonania przelewu w placówkach PEKAO S.A - banku obsługującego Miasto Gdańsk /wykaz placówek poniżej/ można dokonywać wpłat bez opłat i prowizji.

• Oddział w Gdańsku ul. Gancarska 23, 80-894 Gdańsk
• Oddział w Gdańsku ul. Cieszyńskiego 36, 80-809 Gdańsk
• Oddział w Gdańsku ul. Grunwaldzka 92/98, 80-244 Gdańsk
• Oddział w Gdańsku ul. Balcerskiego 14d, 80-299 Gdańsk
• Oddział w Gdańsku ul. Ogarna 116, 80-826 Gdańsk
• Oddział w Gdańsku ul. Dmowskiego 6/2, 80-243 Gdańsk
• Oddział w Gdańsku ul. Uphagena 27, 80-237 Gdańsk
• Oddział w Gdańsku ul. Rakoczego 17, 80-288 Gdańsk
• Oddział w Gdańsku ul. Kołobrzeska 43, 80-391 Gdańsk
• Oddział w Gdańsku ul. Stary Rynek Oliwski 16, 80-321 Gdańsk
• Oddział w Gdańsku ul. Hynka 6, 80-465 Gdańsk
• Oddział w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 15, 80-557 Gdańsk
oraz w kasie:
• Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. 3 Maja 9
• Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 1 ul. Partyzantów 74
• Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 2 ul. Milskiego 1
• Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3 ul. Nowe Ogrody 8/12
• Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 4 ul. Wilanowska 2

Anna Mrotek
Dyrektor Gimnazjum nr 25 w Gdańsku
 • Jolanta Szutarska
 • 14/09/2016

ABONAMENT ZA PAŹDZIERNIK 2016 r. WYNOSI 19 x 4 zł = 76,00 zł

 


Współpraca

Aktywnie działamy we współpracy z: