X LO

UWAGA! WSZYSTKIE NOWE INFORMACJE BĘDĄ ZAMIESZCZANE NA STRONIE X LO

Kreatywna Edukacja

Gimnazjum nr 25 w Gdańsku jest szkołą kreatywnych umysłów, która wspiera w rozwoju i wychowuje do szczęścia.

Więcej..

Doradztwo zawodowe

W Gimnazjum nr 25 w Gdańsku zajęcia doradztwa zawodowego odbywają się na każdym poziomie kształcenia to znaczy w klasach piewszych, drugich i trzecich.

Więcej..

Współpraca z UE

W Gimnazjum nr 25 w Gdańsku realizowane są międzynarodowe projekty w ramach europejskiego programu Erasmus+ oraz eTwinning.

Więcej..

NATIVE SPEAKERS

Jeremy Pearman

A native Englishman with an English accent.
Completed his CELTA Certificate in Teaching English in 1991 and his DELTA in 1998 and for many years was a trained FCE, CAE and CPE examiner.
He has qualifications which few people in Poland can be proud of. They enable him to work in the best schools in the world.
The purpose of this course is to give students the opportunity to freely express their opinions and views on various topics with a native speaker along with correct pronunciation of words in English.
These classes are an excellent opportunity to improve your skills while applying all of your knowledge in practice.

Rodowity Anglik z angielskim akcentem.
Posiada certyfikaty do nauki języka angielskiego CELTA w 1991r. i DELTA w 1998 r. oraz uprawnienia egzaminatora FCE, CAE, CPE.
Ma kwalifikacje, którymi może się poszczycić niewiele osób w Polsce, które umożliwiają mu pracę w najlepszych szkołach na świecie.
Celem jego zajęć jest nauka swobodnego wyrażania swoich opinii, poglądów na różne tematy i poprawna wymowa słów w języku angielskim.
Zajęcia z native speaker`em są doskonałą okazją do podniesienia swoich umiejętności podczas zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.


HARMONOGRAM ZAJĘĆ NA ROK SZKOLNY 2016/2017


Luisa Olmedo Cortes

  • 58 341 4915

¡Hola!
Me llamo Luisa y soy una chica española que vive en Polonia desde hace tres años. Nací en Valencia, en la costa Mediterránea (donde hay tanto sol y calor... como en Polonia :P). Llevo diez años dando clases de español, tanto para jóvenes como para adultos. Además de dar clases, me encanta leer, viajar y aprender idiomas, porque soy traductora.
Mi método de aprendizaje en las clases de español se basan en:
1) anécdotas culturales para practicar la comprensión auditiva, siempre al comienzo de la clase
2) juegos, donde todos los estudiantes participan activamente - basados en los temas de gramática y vocabulario previstos para cada lección
3) un debate o discusión para que los estudiantes superen la timidez hablando en español
Las clases son cortas pero intensas y se centran en la participación del estudiante - ¡es su momento de hablar! Trato de hacer que todas mis clases sean divertidas e intento que no sólo aprendan español, sino que también comprendan la cultura española.
Y es que no se puede aprender una lengua sin entender su cultura.
Saludos
Luisa

Cześć!
Nazywam się Luisa i jestem Hiszpanką mieszkającą w Polsce od trzech lat. Urodziłam się w Walencji, na wybrzeżu Morza Śródziemnego w Hiszpanii (jest tam dużo słońca i ciepłych temperatur ... tak jak w Polsce: P). Przez dziesięć lat byłam nauczycielem hiszpańskiego, zarówno dla młodych, jak i dorosłych. Oprócz nauczania kocham czytać, podróżować i uczyć się innych języków, ponieważ jestem tłumaczem.
Moja metoda prowadzenia konwersacji składa się z:
1) anegdoty kulturowej do ćwiczeń słuchania i rozumienia, zawsze na początku lekcji
2) gier, w których wszyscy studenci aktywnie uczestniczą - na podstawie tematów gramatyki i słownictwa, zaplanowanych na każdą lekcję
3) debaty lub dyskusji, aby uczniowie przezwyciężyli nieśmiałość podczas mówienia po hiszpańsku.
Zajęcia są krótkie, ale intensywne i koncentrują się na uczestnictwie studentów - nadszedł czas, aby zabrali głos! Staram się, aby wszystkie moje zajęcia były zabawne i zajmujące oraz chcę, aby studenci poznali nie tylko język hiszpański, ale także zrozumieli hiszpańską kulturę. Nie można nauczyć się języka bez zrozumienia jego kultury.
Luisa Olmedo Cortés


Współpraca

Aktywnie działamy we współpracy z: