X LO
Kreatywna Edukacja

Gimnazjum nr 25 w Gdańsku jest szkołą kreatywnych umysłów, która wspiera w rozwoju i wychowuje do szczęścia.

Więcej..

Doradztwo zawodowe

W Gimnazjum nr 25 w Gdańsku zajęcia doradztwa zawodowego odbywają się na każdym poziomie kształcenia to znaczy w klasach piewszych, drugich i trzecich.

Więcej..

Współpraca z UE

W Gimnazjum nr 25 w Gdańsku realizowane są międzynarodowe projekty w ramach europejskiego programu Erasmus+ oraz eTwinning.

Więcej..

INFORMACJE

ROK SZKOLNY 2016/2017


 • Anna Mrotek
 • 15/06/2017

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z OSOBAMI UZALEŻNIONYMI 26 CZERWCA 2017.

I. Dzień otwarty i inne działania placówek

W instytucjach, podmiotach leczniczych i organizacjach pozarządowych będzie można zapoznać się z ofertą placówki i otrzymać przydatne informacje związane z problemem uzależnień oraz skorzystać z konsultacji ze specjalistami, podczas organizowanych w tym dniu dodatkowych dyżurów, w tym m. in.:
- Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień , www.gcpu.pl w tym dniu w Punkcie Pomocy Psychologicznej dyżur specjalistów będzie przedłużony do godziny 18.00. W tym czasie będzie można skorzystać z konsultacji ze specjalistami, zobaczyć placówkę, dowiedzieć się, co oferuje, otrzymać wstępną pomoc psychologiczną (osoby uzależnione, rodziny osób uzależnionych, rodzice, opiekunowie, i inni zainteresowani).
- Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „Mrowisko” www.mrowisko.org.pl
W tym dniu w godzinach 12.00-15.00 Klub „Glanik” mieszczący się przy ul. Waryńskiego 45 i Klub „Reduta” przy ul. Reduta Wyskok 9 , zapraszają na dzień otwarty.
W parku przy ul. Krowoderskiej w godzinach 16.00-19.00 specjaliści zaangażowani w program „Street bus” poprowadzą zajęcia animacyjne dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo każdy będzie mógł skorzystać z konsultacji psychologicznej.
W bezpośrednim sąsiedztwie galerii handlowej Madison w Gdańsku ustawiony zostanie „Kontakt bus”. Tu mieszkańcy miasta Gdańska będą mogli uzyskać informacje o ofercie pomocowej placówek, realizujących działania z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień.
- Poradnia Stowarzyszenia „Monar”, http://www.monar.org/placowka/stowarzyszenie-monar-poradnia-profilaktyki-leczenia-i-terapii-uzaleznien-w-gdansku/ ul. Srebrniki 9, Gdańsk, tel. 58 302 04 42, 58 302 63 89.
W tym dniu planowany jest dodatkowo dyżur prawnika w godzinach 17.00-19.00 oraz otwarta grupa dla rodzin osób u zależnionych lub będących w grupie ryzyka, na którą specjaliści zapraszają w godzinach 17.00- 19.00. Poradnia Monar proponuje również w sobotę 24.06.2017 spotkanie wykładowo- warsztatowe dla rodzin na temat substancji psychoaktywnych prowadzone przez specjalistę Pana Adama Hęćko. Zapisy na to spotkanie możliwe są poprzez kontakt telefoniczny z poradnią.
- Rodzinna Poradnia NZOZ „Monar” , Gdańsk ul. Agrarna 2, w godz. 8.00-14.00 będzie 20 czerwca bezpłatnie przyjmować osoby zainteresowane na konsultacje do Poradni, tel. 505-607-440 - Stowarzyszenie Praktyków Profilaktyki Społecznej, www.profilaktykaspoleczna.pl , Gdańsk Europejskie Centrum Solidarności pl. Solidarności 1, III piętro, biuro 3.19 tel: 733 522 773
W tym dniu dodatkowo będzie możliwość skorzystania z porad osób dyżurujących w następujących placówkach:
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gdańsk ul. Dyrekcyjna 5 , tel. 58 306 46 65,
- Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia, www.wotu.pl , Gdańsk, ul. Zakopiańska 37, tel. 58 301 51 32,
- Miejska Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia (NZOZ Gdańskie Centrum Zdrowia), https://www.gcz.com.pl/poradnia-terapii-uzaleznienia-i-wspoluzaleznienia-od-alkoholu Gdańsk, ul. Oliwska 62, tel. 58 342 33 27 oraz 58 342 33 00
- NZOZ Ośrodek Terapii i Profilaktyki Uzależnień, www.osrodekterapii.zukowo.pl Gdańsk ul. Gospody 19 AB, tel. 58 728 34 72
- Program leczenia Substytucyjnego, http://www.wotu.pl/poradnie-i-oddzialy/poradnia-leczenia-uzaleznien-program-leczenia-substytucyjnego-metadon, Gdańsk ul. Srebrniki 9, tel. 58 346 15 03
- Stowarzyszenie Abstynenta. www.klubabstynenta.blogspot.com, Gdańsk ul. Trakt Św. Wojciecha 22, tel. 513-164-335

II. Materiały informacyjne zbierające informację o wydarzeniach w dniu 26.06 br. oraz działaniach podejmowanych przez placówki pomocowe będzie można otrzymać w dniu wydarzenia w „Kontakt busie”, jak również na stronach: Miasta Gdańska, GCPU i części partnerów uczestniczących w wydarzeniu.

III. Działania medialne, m.in. audycje tematyczne Radio Gdańsk, Radio Plus.

Osoby do kontaktu:
Anna Baranowska (GCPU) - tel. 669-979-206, a.baranowska@gcpu.pl
Monika Piotrzkowska-Dziamska ( GCPU) - tel. 502-430-652, m.piotrzkowska@gcpu.pl

 • Maria Kalużna
 • 23/05/2017
 • Maria Kalużna
 • 09/05/2017
UWAGA!
W dniu 11 maja 2017 r. (czwartek) o godzinie 17.00 na jadalni odbędzie się szkolenie
dla rodziców klas trzecich na temat naboru elektronicznego do szkół ponadgimnazjalnych.
 • Aleksandra Kozłowska
 • 26/04/2017

DIALOG - JAK ZACZYNAĆ

W bieżącym roku szkolnym Gimnazjum nr 25 wzięło udział w programie szkoleniowym "Dialog - Jak zaczynać" Akademii Dynamiczna Tożsamość, którego celem była poprawa relacji między nauczycielami a rodzicami.
Zachęcamy do zapoznania się z artykułem na temat powyższego programu oraz obejrzenia filmu:
http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Gdanscy-nauczyciele-i-rodzice-razem-prowadza-lekcje,a,75332 (artykuł)
https://www.youtube.com/watch?v=sjExXcyEIGw&feature=youtu.be (film)

Koordynatorzy programu:
Aleksandra Kozłowska
Urszula Pankowska
 • Gimnazjum nr 25
 • 30/03/2017

SZANOWNI PAŃSTWO, DYREKTORZY SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

W związku z różnego rodzaju informacjami dotyczącymi gier internetowych, wciągających dzieci w niebezpieczne dla ich zdrowia i życia działania, przekazujemy Państwu do wykorzystania materiały przygotowane przez gdańskie poradnie psychologiczno-pedagogiczne.
Znajdziecie w nich Państwo informację dla nauczycieli wraz z propozycjami działań oraz propozycję informacji dla rodziców.

Z poważaniem
Grzegorz Kryger

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
Wydział Rozwoju Społecznego
Grzegorz Kryger
z-ca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego ds. edukacji
Kartuska 5
80-103 Gdańsk
tel.: 58 323-67-27
fax: 58 323-67-57
e-mail: grzegorz.kryger@gdansk.gda.pl
www.gdansk.pl

Informacja dla nauczycieli Informacja dla rodziców List MEN Wskazówki dla rodziców z MEN Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu
 • Gimnazjum nr 25
 • 21/03/2017
 • Gimnazjum nr 25
 • 17/03/2017

DOKĄD ZMIERZASZ, SZKOŁO?

„Dokąd zmierzasz, szkoło?” – to główne pytanie III Konferencji Edukacyjnej organizowanej przez Stowarzyszenie Educational Cha(lle)nge i Miasto Gdańsk.

Wydarzenie odbędzie się 18-19 marca 2017 r. w Europejskim Centrum Solidarności.

W trakcie spotkania czynny będzie Punkt konsultacyjny (9:00-14:00), w którym pracownicy Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego udzielać będą zainteresowanym osobom informacji odnośnie przygotowania Gdańska do zmian w systemie oświaty.

W punkcie będzie można dowiedzieć się m.in. na temat: zmian w sieci szkół, oferty szkół zawodowych, zasad rekrutacji do szkół i przedszkoli.

 • Gimnazjum nr 25
 • 09/03/2017
 • Maria Kalużna
 • 06/03/2017

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W CZASIE REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

Uczniowie uczęszczający na naukę religii w Gimnazjum nr 25 uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia w terminie 13,14,15.03.2017 r. z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych w Kościele p.w. św. Stanisława w Gdańsku Wrzeszczu, Al. Legionów 13. Pieczę nad uczniami w tym czasie zapewniają katecheci.
Uczniowie nie uczęszczający na religię w Gimnazjum nr 25 w czasie w/w dni uczestniczą w obowiązkowych zajęciach w szkole. Będą to zajęcia powtórkowe, organizowane przez szkołę w godz. 8.55 – 12.25.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. Nr 36, poz.155 z późn.zm.)

Maria Kalużna
wicedyrektor Gimnazjum nr 25 w Gdańsku
 • REFORMA EDUKACJI
 • 02/03/2017
 • BUDŻET OBYWATELSKI
 • 02/03/2017
 • Jolanta Szutarska
 • 27/02/2017

OBIADY - WAŻNA INFORMACJA

Odpłatność za obiady w stołówce szkolnej w Gimnazjum nr 25 za miesiąc marzec, ze względu na rekolekcje, wynosi 80 zł.
Opłatę należy uiścić do 10 marca 2017 roku..


 • Elżbieta Miksa
 • 01/02/2017
 • Jolanta Szutarska
 • 31/01/2017

OBIADY - WAŻNA INFORMACJA

Abonament za obiady w lutym wynosi 80 zł. Płatność za luty do 10.02.2017 r. (Po tym terminie będą naliczane odsetki).
Proszę o dostarczenie wypełnionej deklaracji na obiady.
Bardzo proszę o odbieranie karnetów codziennie w godzinach: 08:00 - 12:00 w biurze intendentki. ABSOLUTNIE NIE PODCZAS PRZERW OBIADOWYCH.

Odpłatność za obiady w II semestrze roku szkolnego 2016/2017:
Luty - 80 zł do 10.02.2017 r.
Marzec - 92 zł do 10.03.2017 r.
Kwiecień - 52 zł do 10.04.2017 r.
Maj - 72 zł do 10.05.2017 r.
Czerwiec - 76 zł do 10.06.2017 r.

Wszelkich wyjaśnień w sprawie opłat za obiady udziela intendentka p. Jolanta Szutarska: j.szutarska.gim25@onet.eu


 • Gimnazjum nr 25
 • 04/01/2017

ŚWIĘTO GDAŃSKIEJ NAUKI 2017 I MINI GRANTY PT. "GDAŃSK SIĘ UCZY..."

Szanowni Państwo,

Urzędem Miejskim w Gdańsku wraz z Fundacją Gdańską realizuje projekt Święto Gdańskiej Nauki 2017, w ramach którego po raz pierwszy zostaną przyznane mini granty wspierające edukację w szkołach – działanie pt. „Gdańsk się uczy…”. Celem jest zwiększenie udziału uczniów i nauczycieli w kreowaniu wydarzeń i inicjatyw edukacyjnych, których nie ma w standardowym programie nauczania. Projekt zakłada realizację takich działań jak warsztaty edukacyjne, prelekcje zaproszonych przez szkołę wyjątkowych gości, czy spacery z elementami nauki poprzez zabawę oraz wiele innych zaproponowanych przez wnioskodawców.
Łącznie zaplanowano sfinansowanie 50 projektów o łącznej wartości 25 000 zł. Nabór wniosków odbywa się w dniach od 9 stycznia 2017 roku (od godz. 12:00) do 16 stycznia 2017 roku (do godz. 16:00). Wyniki zostaną ogłoszone 19 stycznia 2017 roku. Zaś realizacja zwycięskich projektów odbędzie się w terminie najbliższego Święta Gdańskiej Nauki, czyli od 28 stycznia do 4 lutego 2017 roku. Mini granty pt. „Gdańsk się uczy…” są skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej, które we współpracy ze swoimi nauczycielami mogą stworzyć i zrealizować swój pierwszy w życiu projekt.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem mini grantów oraz do wypełnienia i przesyłania Państwa propozycji! Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w załączonych plikach.

Pozdrawiam,
Grzegorz Szczuka

Instrukcja do realizacji mini grantu Regulamin mini granty Wniosek.doc Wniosek.pdf
 • Gimnazjum nr 25
 • 04/01/2017

OFERTA NA FERIE

Szanowni Państwo!
Centrum Rozwoju Talentów przygotowało na ferie dla młodzieży szeroki program warsztatów z zakresu doradztwa zawodowego.
Szczegóły na stronie: http://www.centrumtalentow.pl/co_nowego/aktualnosci/Zapraszamy-na-FERIE-Z-TALENTAMI/idn:20

Zajęcia są bezpłatne, a zapisywać się można pod adresem: talenty@pup.gda.pl lub telefonicznie 58-500-56-30.

Zapraszamy
Zespół Centrum Rozwoju Talentów
 • Maria Kalużna
 • 03/01/2017
 • Renata Gabło-Szeptak
 • 22/12/2016

OBIADY - WAŻNA INFORMACJA

Odpłatność za obiady w stołówce szkolnej w Gimnazjum nr 25 za miesiąc styczeń wynosi 44 zł (11 obiadów x 4 zł. ).

Opłatę należy uiścić między 2 a 5 stycznia 2017 roku (absolutnie nie wpłacać w grudniu na styczeń).

Obiady będą wydawane od 2 stycznia 2017 roku


 • Maria Kalużna
 • 28/11/2016
 • Maria Kalużna
 • 19/11/2016

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY - INFORMACJA DLA KLAS III

Informacje dla uczniów klas III na temat próbnego egzaminu gimnazjalnego, który odbędzie się w dniach: 28,29,30 listopada 2016 r. Każdego dnia egzaminu uczniowie klas III przychodzą do szkoły na godz. 8:40.

 • Rozpoczęcie każdej części egzaminu będzie poprzedzone dwoma dzwonkami: pierwszy na 5 minut przed rozpoczęciem, drugi jako sygnał do rozpoczęcia egzaminu.
 • W czasie przerw między częściami egzaminu uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły.
 • Uczniowie kończący przed czasem pierwszą część egzaminu udają się do sali gimnastycznej – opieka: nauczyciele pilnujący porządku w czasie egzaminu.
 • Opiekę nad uczniami w danej sali w czasie przerw pomiędzy częściami egzaminu sprawują nauczyciele zespołów nadzorujących egzamin.
 • Obowiązuje strój galowy.
 • Maria Kalużna
 • 19/11/2016

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY - INFORMACJA DLA KLAS I i II

Organizacja pracy klas I i II podczas egzaminów próbnych dla klas trzecich. W związku z próbnym egzaminem gimnazjalnym klas III w dniach 28-29-30 listopada 2016 r. (poniedziałek, wtorek, środa), wszystkie klasy 1 i 2 przychodzą do szkoły na godzinę 12.50. Lekcje będą trwały do godziny 16:35.

Pierwsza przerwa obiadowa: 12:25 – 12:50
Druga przerwa obiadowa: 13:35 – 14:00.


 • Maria Kalużna
 • 09/11/2016

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI W DNIU 10 LISTOPADA 2016 r.

17:00 - 17:30 - spotkania klasowe:
- informacja o osiągnięciach edukacyjnych uczniów,
- klasy III - przekazanie informacji o sposobie dostosowania warunków egzaminu gimnazjalnego

17:30 - 19:00 - spotkania indywidualne rodziców z nauczycielami sale

18:00 - klasy III spotkanie z dyrektorem szkoły: informacja na temat organizacji egzaminu próbnego i właściwego (jadalnia)

Następne spotkanie z rodzicami odbędzie się 8 grudnia 2016 r.


17 listopada 2016 r. zapraszamy na spotkanie z władzami Miasta Gdańska w sprawie przyszłości uczniów Gimnazjum nr 25 w związku z planowaną likwidacją gimnazjów od roku szkolnego 2017/2018.

 • Gimnazjum nr 25
 • 20/10/2016

PANEL OBYWATELSKI

 • Anna Mrotek
 • 17/10/2016

UWAGA! ZMIANA ZASAD OPŁAT ZA OBIADY!

Opłata za obiady na miesiąc:
LISTOPAD 76,00 zł (4,00 x 19 dni)
GRUDZIEŃ 60,00 zł (4 x 15 dni)
Od 01-11-2016 roku dokonujemy tylko i wyłącznie przelewem na konto Gimnazjum nr 25.

Bank PEKAO S.A.
14124012681111001038462871
Na przelewie proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.

Informujemy, że odpłatność za wyżywienie regulowana jest do 25 dnia miesiąca poprzedzającego.
Przypominamy, że karnet jest wydawany po potwierdzeniu wpłaty na koncie szkoły, lub po okazaniu potwierdzenia przelewu. W przypadku wpłat spóźnionych po 25 i w trakcie miesiąca, obiad może być wydany nie wcześniej, niż od następnego dnia.

Prosimy nie wpłacać za obiady w grudniu za styczeń 2017 roku. Wpłaty za styczeń muszą być dokonane po 1.01.2017 roku wyjątkowo do dnia 04.01.2017 R.
W przypadku braku możliwości dokonania przelewu w placówkach PEKAO S.A - banku obsługującego Miasto Gdańsk /wykaz placówek poniżej/ można dokonywać wpłat bez opłat i prowizji.

• Oddział w Gdańsku ul. Gancarska 23, 80-894 Gdańsk
• Oddział w Gdańsku ul. Cieszyńskiego 36, 80-809 Gdańsk
• Oddział w Gdańsku ul. Grunwaldzka 92/98, 80-244 Gdańsk
• Oddział w Gdańsku ul. Balcerskiego 14d, 80-299 Gdańsk
• Oddział w Gdańsku ul. Ogarna 116, 80-826 Gdańsk
• Oddział w Gdańsku ul. Dmowskiego 6/2, 80-243 Gdańsk
• Oddział w Gdańsku ul. Uphagena 27, 80-237 Gdańsk
• Oddział w Gdańsku ul. Rakoczego 17, 80-288 Gdańsk
• Oddział w Gdańsku ul. Kołobrzeska 43, 80-391 Gdańsk
• Oddział w Gdańsku ul. Stary Rynek Oliwski 16, 80-321 Gdańsk
• Oddział w Gdańsku ul. Hynka 6, 80-465 Gdańsk
• Oddział w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 15, 80-557 Gdańsk
oraz w kasie:
• Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. 3 Maja 9
• Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 1 ul. Partyzantów 74
• Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 2 ul. Milskiego 1
• Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 3 ul. Nowe Ogrody 8/12
• Zespole Obsługi Mieszkańców Nr 4 ul. Wilanowska 2

Anna Mrotek
Dyrektor Gimnazjum nr 25 w Gdańsku
 • Andrzej Chmielewski
 • 14/10/2016
 • Gimnazjum nr 25
 • 19/09/2016

I KONFERENCJA Z CYKLU GDAŃSKA AKADEMIA RODZICA

Szanowni Państwo.
Będzie nam miło gościć Was i Waszych współpracowników na pierwszej i inicjującej dalsze koalicyjne działania naszej Fundacji, Konferencji, jaką organizujemy już 3 października br. w Nowym Ratuszu. Zaproszenie w załączeniu.

Krzysztof Sarzała

Zaproszenie Lekcje z ZUS Młodość bez procentów Młodość bez procentów - plakat 1 Młodość bez procentów - plakat 2


 • Ewa Kłosowska
 • 19/09/2016

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE!

Jak zalogować się się do systemu UONET+? - instrukcja dla ucznia i rodzica • Maria Kalużna
 • 16/09/2016

 • Maria Kalużna
 • 15/09/2016

KONWERSACJE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z NATIVE SPEAKER'EM DLA KLAS 1

Zajęcia prowadzi pan Jeremy Pearman. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w załączeniu.

Deklaracje uczęszczania są przygotowane dla każdej klasy oddzielnie z powodu różnych terminów zajęć.

Wpłat prosimy dokonywać na podane w deklaracjach konto Rady Szkoły.

Wypełnione i podpisane deklaracje proszę oddać wychowawcy klasy do dnia 23 września 2016.

 • Maria Kalużna
 • 13/09/2016
 • Elżbieta Miksa
 • 01/09/2016
 • Elżbieta Miksa
 • 01/09/2016

 

 

 

 


Współpraca

Aktywnie działamy we współpracy z: