X LO

UWAGA! WSZYSTKIE NOWE INFORMACJE BĘDĄ ZAMIESZCZANE NA STRONIE X LO

Kreatywna Edukacja

Gimnazjum nr 25 w Gdańsku jest szkołą kreatywnych umysłów, która wspiera w rozwoju i wychowuje do szczęścia.

Więcej..

Doradztwo zawodowe

W Gimnazjum nr 25 w Gdańsku zajęcia doradztwa zawodowego odbywają się na każdym poziomie kształcenia to znaczy w klasach piewszych, drugich i trzecich.

Więcej..

Współpraca z UE

W Gimnazjum nr 25 w Gdańsku realizowane są międzynarodowe projekty w ramach europejskiego programu Erasmus+ oraz eTwinning.

Więcej..

DORADZTWO ZAWODOWE


Doradca zawodowy – Urszula Kamińska
58 341 4915
u.kaminska.gim25@onet.eu

Godziny pracy:
Poniedziałek: 10:40 - 15:40
Wtorek: 09:45 - 14:45
Środa: 09:40 - 16:40
Czwartek: 09:40 - 15:40
Piątek: 08:55 - 11:55

Dla kogo zajęcia z doradztwa zawodowego?

W Gimnazjum nr 25 w Gdańsku zajęcia doradztwa zawodowego odbywają się na każdym poziomie kształcenia tzn. w klasach I, II i III. Zajęcia grupowe prowadzone są na godzinach wychowawczych lub podczas zastępstw. Uczniowie i rodzice mogą uczestniczyć również w doradztwie indywidualnym po wcześniejszym umówieniu się.

Cel główny:

Celem głównym zajęć jest rozwijanie kompetencji uczniów do aktywnego życia zawodowego i wspieranie ich w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Cele szczegółowe to:

 • rozwój osobisty,
 • kształtowanie kompetencji miękkich tj. odpowiedzialność, kreatywność, przedsiębiorczość, dynamizm działania, komunikatywność, elastyczność, zdolność do współpracy w grupie, efektywne zarządzanie czasem,
 • pozyskiwanie informacji na temat zawodów i rynku pracy,
 • nabywanie wiedzy na temat szkół ponadgimnazjalnych.

Trzy kroki do wyboru zawodu:

 • poznanie siebie,
 • poznanie zawodów oraz rynku pracy,
 • planowanie kariery.

Zadania szkolnego doradcy zawodowego:

 • systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczególnych uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych, właściwych dla danego poziomu kształcenia,
 • prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
 • koordynowanie działalności informacyjno – doradczej prowadzonej przez szkołę,
 • współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnianiu ciągłości działań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego,
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców, grup wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Przykładowe działania zaplanowane

na rok szkolny 2016/2017 w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego:
 • prowadzenie wspólnie z nauczycielką WOS we wszystkich klasach II projektu Lekcji przedsiębiorczćci metodą gamifikacji we współpracy z Gdańskim Inkubatorem Przedsiębiorczości STARTER,
 • tutoring z uczniami zdolnymi,
 • analiza zasobów uczniów klas I,
 • badanie predyspozycji zawodowych oraz zainteresowań uczniów,
 • organizacja Dnia Przedsiębiorczości w szkole,
 • wycieczki do zakładów pracy,
 • spotkania z ludźmi o różnych zawodach oraz z przedsiębiorcami,
 • udział młodzieży w wykładach i warsztatach z przedsiębiorczości w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER,
 • organizacja Eurolekcji nt."Możliwości aktywności młodzieży w Unii Europejskiej",
 • udział w Targach Edukacji i Pracy,
 • wyjścia na Dni Otwarte gdańskich uczelni i szkół ponadgimnazjalnych,
 • organizacja Giełdy Szkół Ponadgimnazjalnych,
 • organizacja zajęć z doradcami zawodowymi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej nt. Pierwszej pracy dla nieletnich i zagrożeń z nią związanych.

Ważne linki dla uczniów, rodziców i nauczycieli w ramach doradztwa zawodowego

Doradztwo zawodowe (Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego, filmy o zawodach, publikacje, itp.).
Gry, filmy z zakresu doradztwa zawodowego, itp.
Narzędzia diagnzy predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów
Narzędzie diagnozy, informacji i aktywizacji zawodowej
Doradztwo zawodowe (flmy o zawodach, testy, publikacje, itp.)
Przydatne linki z zakresu doradztwa zawodowego
Katalog zawodów
Szkoły, progi punktowe
Oferta szkół ponadgimnazjalnych, poradnik dla uczniów, rodziców, nauczycieli, aktywności młodzieżowe po lekcjach
Opisy zawodów, baza szkół, itp.
Integracja zawodowa dla osób niepełnosprawnych
Prognoza zatrudnienia
Zapotrzebowanie na kwalifikacje i umiejętności na rynku pracy województwa pomorskiego
Przewodnik po rynku pracy
Rynek pracy, itp.
Rynek pracy, oferty pracy, itp.
Rynek pracy, oferty pracy, itp.
EUROPASS – o pracy w Europie
Poszukiwanie pracy i rekrutacja

 • Urszula Kamińska
 • 04/04/2017

PROJEKT „LEKCJE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI EDYCJA STADION” REALIZOWANY W II SEMESTRZE

 • Urszula Kamińska
 • 04/04/2017

UDZIAŁ KLAS III W TYGODNIU ZAWODOWCA

W ramach Tygodnia Zawodowca organizowanego przez Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miasta uczniowie klas III naszego gimnazjum brali udział w wycieczkach do:
- zakładów pracy tj. Zakłady Odzieżowe "Wybrzeże" w Gdyni, Drukarnia Misiuro i Telkom - Telmor,
- Centrum Rozwoju Talentów, w którym uczestniczyli w warsztatach pt. "Pudełko inspiracji" i spotkaniach z przedstawicielami firm.

Urszula Kamińska

 • Urszula Kamińska
 • 09/02/2017

PROJEKT „ROZWIJAMY KOMPETENCJE I PROGRAMUJEMY PRZYSZŁOŚĆ”

Od II semestru rozpoczniemy z uczniami wiele atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje i programujemy przyszłość” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Projekt będzie obejmował zajęcia tj. terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna, wspierające dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, szkolne koło instruktorów pojazdów EKO, energia wokół nas, świat cyfrowy wokół nas, programowanie, eksperyment – kreatywność, innowacyjność, praca zespołowa, umiejętność wykorzystania narzędzi TIK, przedsiębiorczość, SPinKa Szkolny Punkt Informacji i Kariery, robotyka, edukacja morska, pierwsza pomoc, Szkolne Koło Europejskie, Szkolne Koło Media.
Już wkrótce nauczyciele odpowiedzialni za prowadzenie poszczególnych modułów będą prowadzić zapisy dla chętnych uczniów.
Koordynator projektu: Urszula Kamińska

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

 • Urszula Kamińska
 • 09/02/2017

PROJEKT „LEKCJE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI EDYCJA STADION” REALIZOWANY W II SEMESTRZE

W II semestrze rozpoczynamy projekt „Lekcje przedsiębiorczości edycja Stadion” do którego zaangażowane będą klasy: II c, II e, II f. W tym projekcie będziemy pracowali metodą Design Thinking.
Podczas 10 lekcji młodzież zaprojektuje nowe usługi dla Stadionu ENERGA, stworzy prototyp i przetestuje go. Projekt rozpocznie się inauguracją 21 lutego a zakończy w czerwcu półfinałem w szkole i finałem na Stadionie Energa.
Realizatorzy projektu:
Urszula Kamińska – doradca zawodowy
Jolanta Bednarz – nauczycielka WOS

 • Urszula Kamińska
 • 09/02/2017

PROJEKT „LEKCJE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” ZREALIZOWANY W I SEMESTRZE

Już czwarty raz realizowaliśmy projekt „Lekcje przedsiębiorczości” we współpracy z Gdańskim Inkubatorem Przedsiębiorczości STARTER. W I semestrze do projektu były zaangażowane klasy: II a, II b, II d, II g.
Projekt oparty jest na 10 lekcjach, podczas których uczniowie pracowali na modelu biznesowym i wymyślali swój pomysł do realizacji. Oprócz lekcji bazowych uczniowie korzystali z platformy internetowej, na której zakładali własne profile, komunikowali się z nauczycielem, wypełniali zadania doskonalące i quizy, nadawali sobie odznaki za pracę zespołową. Uczestnicy projektu brali udział w warsztatach, wykładach, spotkaniach z przedsiębiorcą oraz w szkolnym półfinale i finale w STARTERZE.
Realizatorzy projektu:
Urszula Kamińska – doradca zawodowy
Jolanta Bednarz – nauczycielka WOS

LEKCJE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

 • Urszula Kamińska
 • 20/04/2016

WIZYTA W RADIU PLUS

Dnia 8 kwietnia p. Urszula Kamińska wraz z jedną z naszych uczennic - Emilią Stolc, redaktorką naczelną szkolnego „Rzepa”, pojechała do Radia Plus opowiedzieć o projekcie lekcji przedsiębiorczości metodą gamifikacji. Realizowany jest on w naszej szkole we współpracy z Gdańskim Inkubatorem Przedsiębiorczości STARTER już w trzeciej edycji.
Emilia wraz z grupą “Szafkarzy” z klasy II a w składzie: Anna Węgrzyn, Aleksandra Kołecka, Klaudia Jazłowińska, Marcin Wawryn, Natalia Gurin oraz Klaudia Lewandowska, zdobyli I miejsce na najlepszy projekt w drugiej edycji. Przypominamy również, że zostanie on zrealizowany już w tym roku!
Było to z pewnością niezapomniane przeżycie i wspaniałe doświadczenie. Audycję można było wysłuchać 12 kwietnia około godziny 16.00. Mamy nadzieję, że o Gimnazjum nr 25 oraz osiągnięciach naszych uczniów jeszcze wiele usłyszymy, może nie tylko w radiu…. :)

Emilia Stolc

WIZYTA W RADIU PLUS

 • Urszula Kamińska
 • 21/03/2016

UDZIAŁ W „TYGODNIU ZAWODOWCA”

W dniach od 7 - 12 marca nasi uczniowie uczestniczyli w Tygodniu Zawodowca organizowanym przez Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
7 i 9 marca uczniowie odwiedzili drukarnie i zapoznali się z procesem druku oraz zapotrzebowaniem na określone zawody w zakładach drukarskich.
10 marca klasy: III g i III f wzięły udział w konferencji p.t. „Technologie przyszłości w biznesie i edukacji” w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku.
12 marca klasy: III b i III d uczestniczyły w Targach szkół zawodowych m. Gdańska w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku.

TYDZIEŃ ZAWODOWCA

 • Urszula Kamińska
 • 04/03/2016

OFERTA EDUKACYJNA PONADGIMNAZJALNYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Masz zawód, masz pracę!

Drodzy gdańscy
Gimnazjaliści i Gimnazjalistki
Szanowni Rodzice i Opiekunowie
Kończycie kolejny etap edukacji. Wspólnie kończycie. Zarówno Wy, młodzi jak i Wasi Rodzice. Bo ich zaangażowanie i troska towarzyszyła Wam na każdym etapie nauki. Przed Wami teraz wspólne niezwykle ważne życiowe wybory. Wy myślicie o swojej dalszej karierze, a Wasi Rodzice martwią się i trzymają kciuki za dobry wybór.

Po raz kolejny więc przygotowaliśmy z myślą o Was TYDZIEŃ ZAWODOWCA, by odczarować myślenie o szkołach zawodowych. Prawda bowiem jest taka, że by zdać egzaminy zawodowe, trzeba uzyskać więcej punktów, niż na egzaminach w szkołach ogólnokształcących. I tak powinno być – musimy ufać, że każdy fachowiec jest przygotowany do wykonywania swojej pracy. Dlatego co roku przeznaczamy duże środki na rozwój pracowni kształcenia zawodowego, dbamy o rozwój bazy szkół. Naszym priorytetem jest rozwijanie współpracy placówek edukacyjnych z pracodawcami... WIĘCEJ

 • Urszula Kamińska
 • 09/02/2016

FINAŁ GAMIFIKACJI

Finał zgamifikowanych lekcji przedsiębiorczości w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER

W tym roku, w naszej szkole trzy klasy II brały udział w zgamifikowanych lekcjach przedsiębiorczości. W każdej klasie znajdowało się około 5 sześcioosobowych grup. Każda z nich miała za zadanie stworzyć projekt, który można by było zrealizować w naszym gimnazjum. Zadanie pozornie proste okazało się ogromnym wyzwaniem. Trzeba było znaleźć odpowiednie miejsce, sponsorów, przeprowadzić ankiety, skrupulatnie policzyć wszystkie koszty związane z realizacją projektu. Na szczęście wszyscy uczestnicy poradzili sobie znakomicie z tym zadaniem. Po pół roku pracy na lekcjach WOS - u, p. Jolanta Bednarz oraz p. Urszula Kamińska wybrały po jednej grupie z każdej klasy, które najlepiej poradziły sobie z wykonaniem zadania. Wybór nie był prosty. Pojawiły się propozycje m.in. na: skate park, kącik ucznia, szkolną wypożyczalnię, huśtawki. Ostatecznie do finału przeszły trzy grupy:
1. Klasa 2e - projekt remontu sali gimnastycznej.
2. Klasa 2a - szafki szkolne.
3. Klasa 2f - kurs samoobrony.

FINAŁ GAMIFIKACJI

Finał odbył się 26 stycznia w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER. W I semestrze tego roku szkolnego w zgamifikowanych lekcjach przedsiębiorczości uczestniczyło 9 szkół i łącznie było 12 projektów. Nasi faworyci mieli wysoką konkurencję. Pojawiły się projekty takie jak: babeczkowy sklep, szkolne kino, pomoc w nauce, świat trampolin, i wiele, wiele innych. Na finał pojechała również nasza szkolna redakcja w składzie: Fotoreporterzy: Stanisław Roesler, Wojtek Drewski
Dziennikarze: Julia Rajchel, Emilia Stolc.

Nagrali całą uroczystość oraz przeprowadzili dużo wywiadów m.in. z organizatorami całego przedsięwzięcia, jury, jak i z samymi uczestnikami. Wynik okazał się być dla wszystkich miłym zaskoczeniem, gdyż aż dwie grupy z naszego gimnazjum zajęły miejsce na podium. A oto wyniki:

Miejsce I: Klasa 2a - “Projekt Szafek Szkolnych” i Miejsce II: Klasa 2f - “Kurs Samoobrony”

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Autor: Emilia Stolc kl. II a

 • Urszula Kamińska
 • 20/01/2016

BYLIŚMY W „DZIEŃ DOBRY TVN”

15 stycznia został wyemitowany w „Dzień dobry TVN” materiał z lekcji przedsiębiorczości realizowanej metodą gamifikacji w naszej szkole. Zachęcamy do obejrzenia.

http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/gamifikacja-nauka-przez-dzialanie,190929.html

U. Kamińska, J. Bednarz

 • Urszula Kamińska
 • 08/01/2016

FINAŁ PROJEKTU „KUŹNIA ZDROWIA”

21 grudnia 2015. odbył się w naszej szkole finał projektu „Kuźnia zdrowia”. Wzięły w nim udział wszystkie klasy naszego gimnazjum, nauczyciele oraz Pani dyrektor Anna Mrotek. Swoją obecnością zaszczycili nas: zastępca prezydenta miasta Gdańska Piotr Kowalczuk oraz Pani Agnieszka Radzimska Kowalik z Fundacji MIKROAKADEMIA.
Podczas finału wszystkie klasy prezentowały na przygotowanych stoiskach swoją zdrową potrawą, logo, ulotki promujące zdrową żywność oraz plakat reklamujący wybraną przez klasę potrawę. Tło stanowiła prezentacja szkolnego wideo-bloga z realizacji projektu.
Na 2 godziny sala gimnastyczna zamieniła się w halę targową, promującą zdrową żywność. Panowała iście świąteczna atmosfera przepełniona zapachami różnorodnych potraw, świąteczną muzyką oraz filmikami i zdjęciami uczniów aktywnie zaangażowanych w projekt.
Uroczystość uświetnili swoim występem uczniowie klas II ze szkolnej grupy musicalowej „Mały Broadway”.
Klasy oceniane były w 7 kategoriach: potrawa, logo, ulotka, plakat, stoisko, wideoblog, osoba zaangażowana ze środowiska lokalnego. Jury miało bardzo utrudnione zadanie, ponieważ większość klas wykazała się dużym zaangażowaniem i kreatywnością w realizacji poszczególnych zadań projektu. Udało się jednak wyłonić 12 najlepszych klas:
• I miejsce – klasa II a,
• II miejsce – klasa I c, II e, II g,
• III miejsce – klasa I e,
• IV miejsce – klasa II d,
• V miejsce – klasa II f, I b
• VI miejsce – klasa I d, I g,
• VII miejsce – klasa III a, III f,
których przepisy na zdrową potrawą oraz zdjęcia zostaną umieszczone w kalendarzu na rok 2016. Wydrukowane kalendarze z realizacji projektu rozdamy wśród społeczności lokalnej, a w szczególności instytucjom współpracującym ze szkołą, placówkom oświatowym, instytucjom pozarządowym, spółdzielniom mieszkaniowym Wrzeszcza i Zaspy.
Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy podczas realizacji projektu wykazali się ogromną samodzielnością, kreatywnością, przedsiębiorczością, a także nauczycielom aktywnie zaangażowanym w projekt oraz Pani dyrektor Annie Mrotek za możliwość realizacji projektu w naszej szkole.
Jesteśmy również wdzięczni panu prezydentowi Piotrowi Kowalczukowi, któremu udało się znaleźć czas i zaszczycić nas swoją obecnością.
Szczególne podziękowania składamy Pani Agnieszce Radzimskiej Kowalik z Fundacji MIKROAKADEMIA za współpracę przy organizacji projektu finansowanego z Funduszu Inicjatyw Społecznych.

KUŹNIA ZDROWIA
Zdjęcia oraz filmiki z realizacji projektu można obejrzeć na stronie internetowej: http://kuzniasmakugim25.wix.com/kuzniasmaku

O projekcie w sieci: www.gdansk.pl/urzad/prasa,1060,43679.html

Organizatorzy projektu:
Urszula Kamińska
Małgorzata Solowska
Jolanta Bednarz
 • Urszula Kamińska
 • 09/12/2015

ZMIANA TERMINU FINAŁU PROJEKTU "KUŹNIA ZDROWIA"

Finał projektu „Kuźnia zdrowia” odbędzie się 21 grudnia 2015 r. (poniedziałek) w godzinach 11:30 – 14:45 na sali gimnastycznej.

1. 11:30 – 12:00 przygotowanie stoisk przez zespoły projektowe z każdej klasy.
2. 12:00 – 14:00 prezentacja stoisk przez zespoły projektowe z każdej klasy.
3. Podczas przerw pozostali uczniowie klas mogą obejrzeć stoiska na sali gimnastycznej.
4. 14:00 – 14:45 sprzątanie stoisk.

Organizatorzy projektu: Urszula Kamińska, Jolanta Bednarz, Małgorzata Solowska
 • Urszula Kamińska
 • 27/11/2015

KONKURS „MOJA PRZEDSIĘBIORCZA SZKOŁA”

17 listopada uczniowie klasy III e: Julia Franceson, Maria Sicińska i Adrian Żebrowski wzięli udział w konkursie „Moja przedsiębiorcza szkoła” organizowanym przez Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER.
Nasi uczniowie zajęli I MIEJSCE za najlepszą prezentację konkursową. Gratulacje!!!!

 • Urszula Kamińska
 • 27/11/2015

WARSZTATY „SZLACHTA STARTUPUJE”

19 listopada 6 uczniów klasy I c uczestniczyło w warsztatach „Szlachta Starupuje” w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Prowadzącymi warsztaty byli Krzysztof i Krystian Gontarek – redaktor naczelny Dziennika Internautów oraz jego syn – piętnastoletni startupowiec.
Nasza młodzież nauczyła się, jak na bazie modelu biznesowego Lean Canvas przekształcić pomysł w projekt startupowy: zaprezentować go, udoskonalić za pomocą podstawowych narzędzi biznesowych, stworzyć makietę prototypu swojego pomysłu, zbadać rynek, określić strukturę kosztów i przychodów czy przeanalizować dane.
To wiedza przydatna nie tylko w przyszłości - do tworzenia biznesu, ale i w życiu codziennym młodych ludzi – do osiągania ich małych i dużych celów.


PROJEKT „KUŹNIA ZDROWIA”

Terminy warsztatów z przedsiębiorczości dla 5-osobowych zespołów projektowych 23 – 27 listopada 2015 r.
 • Urszula Kamińska
 • 10/11/2015

SPOTKANIE Z GLOBTROTEREM JANEM WITKOWSKIM

5 listopada 2015 r. uczniowie klasy III a i III c uczestniczyli w wykładzie w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER z globtroterem Janem Witkowskim. Opowiadał on o wytyczaniu przez siebie celów i realizowaniu ich w swoim życiu.

„Od 2005 roku Janek poświęca dużą część swojego życia, aby pokazać młodym ludziom ogrom możliwości, jakie stoją przed nimi każdego dnia. Pomaga odpowiedzieć na pytanie "co mam zrobić ze swoim życiem"? Potrafi dotrzeć do młodzieży w zaskakująco skuteczny sposób”.

Nasi uczniowie byli zachwyceni spotkaniem i zostali zainspirowana do realizacji własnych marzeń.


 • Urszula Kamińska
 • 04/11/2015

WARSZTATY W GDAŃSKIM INKUBATORZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI STARTER

22 października 2015 r. uczniowie klasy III f i II f uczestniczyli w wykładzie w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER. Mieli również okazję obejrzeć film "Startup Kids" o młodych, kreatywnych przedsiębiorcach z Doliny Krzemowej w USA.

 • Urszula Kamińska
 • 04/11/2015

WARSZTATY W GDAŃSKIM INKUBATORZE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI STARTER

20 października 2015 r. uczniowie klasy III e uczestniczyli w warsztatach z przedsiębiorczości w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER.
Spotkania w STARTERZE są dla naszej młodzieży inspirujące, stymulujące do aktywnego działania i kształtowania postawy przedsiębiorczej.


 
 • Urszula Kamińska
 • 16/09/2015

WIZYTA TVN W SZKOLE

W poniedziałek 14 września odbyła się pokazowa lekcja przedsiębiorczości realizowana metodą gamifikacji. W roli głównej wystąpiła klasa III a. Uczniowie w grupach uzupełniali The Business Model Canvas i prezentowali go.
Lekcję oraz wywiady z uczniami i nauczycielkami: Jolantą Bednarz i Urszulą Kamińską nagrywała telewizja TVN.
Program już wkrótce zostanie wyemitowany w "Dzień dobry TVN".

Urszula Kamińsk, Jolanta Bednarz


 • U. Kamińska, J. Bednarz
 • 22/06/2015

WIELKI FINAŁ LEKCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI!!!


Przez ostatni semestr uczniowie klasy II a na lekcjach WOS-u realizowali projekt "Lekcje przedsiębiorczośi" innowacyjną metodą gamifikacji.. Gamifikacja jest metodą wykorzystującą mechanikę gier w innym kontekście, po to, aby zaangażować uczestników do rozwiązania problemów i zwiększyć ich aktywność w pracy.

Inauguracja projektu odbyła się 24 września 2014 w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER. Rozpoczęła się „Grą Miejską”, która była podzielona na dwa etapy. Pierwszy z nich odbył się jeszcze na poziomie szkolnym i polegał na zaprojektowaniu narzędzia ułatwiającego codzienną pracę Panu Prezydentowi Miasta Gdańsk. Sześć zespołów, które przygotowało najciekawsze propozycje, zakwalifikowało się do udziału w drugim etapie Gry, który odbył się na terenie firm partnerujących Grze: Kemira, Business Link, Agencja rozwoju Pomorza, Pitu-Pitu i Rocket Studio. W Grze Miejskiej drużyna „Dram Team” z naszej szkoły otrzymała specjalne wyróżnienie!!!

Cykl 10 lekcji składał się z dwóch części: omówienia Szablonu Modelu Biznesowego i praktycznego jego wykorzystania do stworzenia Projektu Obywatelskiego. W pierwszej części nasi uczniowie poznawali każdy ze składników Modelu, tworzyli propozycję wartości, opisywali segmenty klientów, określali strategicznych partnerów i niezbędne zasoby, a także analizowali strukturę kosztów i przychodów. W drugiej części przygotowywali własny model konkursowy do projektu rozwiązującego lokalny problem lub potrzebę.
Realizując zajęcia w ramach projektu korzystałyśmy z platformy internetowej, na której zgromadzone były wszystkie ćwiczenia oraz poprzez którą uczniowie mogli realizować zadania dodatkowe, quizy oraz śledzić swoje postępy oraz zdobyte odznaki.

Korzystając z platformy zarządzałyśmy zadaniami, wyznaczając terminy ich realizacji, kontrolując postępy uczniów, odbierałyśmy za jej pośrednictwem odpowiedzi na zadania doskonalące i przyznawałyśmy punkty, tokeny i odznaki. Platforma w prosty i łatwy sposób pozwalała zarządzać lekcjami, a uczniom otrzymywać szybką odpowiedź zwrotną i planować swój rozwój, co jest niezbędne w gamifikacji. Projekt zakończył się konkursem i prezentacją najlepszych pomysłów w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER.

I MIEJSCE zdobyła drużyna Sweet Station - przystanek ze zdrowymi i smacznymi przekąskami w składzie:
Zuzanna Żyszkiewicz, Natalia Cichocka, Daria Dzidziul, Julia Chacińska, Oliwia Podwysocka, Sandra Szwabe, Karol Gąsienica i Kacper Płocki,

Największą liczbę odznak uzyskali: Wiktoria Derecka, Aleksandra Wawrzyniak, Artur Hamernik, Marceli Luźny, Weronika Maćkiewicz i Natalia Sczepańska.

Największą liczbę tokenów uzyskała Natalia Cichocka.

Wielkie gratulacje dla całej klasy II a za udział, zaangażowanie w projekcie i naprawdę super pomysły biznesowe oraz szczególne podziękowania dla drużyny Sweet Station!!!

Więcej na stronie:
http://lekcjeprzedsiebiorczosci.pl/wielki-final-miedzygalaktyczna-misja-gwiezdnej-akademii-zakonczona-sukcesem/
 • U. Kamińska
 • 18/06/2015

DZIEŃ W PRACY RODZICÓW

W konkursie na najlepsze zdjęcie z projektu "Dzień w pracy rodziców – poznajemy różne zawody" zwyciężyli:

I miejsce – Michał Żylak klasa III f
II miejsce – Bartosz Szczepański klasa I b
III miejsce – Katarzyna Prządka i Zuzanna Formela klasy III c

Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!!!

Współpraca

Aktywnie działamy we współpracy z: