X LO

UWAGA! WSZYSTKIE NOWE INFORMACJE BĘDĄ ZAMIESZCZANE NA STRONIE X LO

Kreatywna Edukacja

Gimnazjum nr 25 w Gdańsku jest szkołą kreatywnych umysłów, która wspiera w rozwoju i wychowuje do szczęścia.

Więcej..

Doradztwo zawodowe

W Gimnazjum nr 25 w Gdańsku zajęcia doradztwa zawodowego odbywają się na każdym poziomie kształcenia to znaczy w klasach piewszych, drugich i trzecich.

Więcej..

Współpraca z UE

W Gimnazjum nr 25 w Gdańsku realizowane są międzynarodowe projekty w ramach europejskiego programu Erasmus+ oraz eTwinning.

Więcej..

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Regulamin biblioteki

I. PRAWA I WARUNKI KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

 1. Z biblioteki mogą korzystać bezpośrednio wszyscy uczniowie i nauczyciele.
 2. Wypożyczalnia i czytelnia udostępnia swoje zbiory od września do czerwca każdego roku szkolnego.
 3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 4. W wypożyczalni i czytelni należy zachować ciszę.
 5. Na terenie biblioteki nie należy spożywać posiłków i napoi.
 6. Każdy uczeń zobowiązany jest zaznajomić się z regulaminem wypożyczalni i korzystać z niej zgodnie z zasadami obowiązującymi w bibliotece i czytelni.
 7. Czytelnik odpowiada materialnie za zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych książek.
 8. Z końcem roku szkolnego, tydzień przed wystawieniem ocen,( dzień określa bibliotekarz i powiadamia z dwutygodniowym wyprzedzeniem) każdy uczeń zobowiązany jest oddać do biblioteki wszystkie wypożyczone książki.

Brak zwrotu będzie traktowany jak kradzież mienia szkolnego.
Do Rady Pedagogicznej zostanie skierowany wniosek o udzielenie nagany, co zgodnie z WSO, skutkuje oceną naganną zachowania.

II. WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 2. Nie można wypożyczonych książek przekazywać osobom trzecim.
 3. Jednorazowo uczeń może wypożyczyć dwie książki na okres jednego miesiąca, lektury na 2 tygodnie.
 4. Jeśli czytelnik nie przeczytał książki, (a biblioteka nie ma na nią zamówień) może przed upływem dnia zwrotu prosić o przedłużenie terminu.

W przypadku niezwrócenia książki w ustalonym terminie, uczeń, na wniosek nauczyciela biblioteki, otrzyma zmniejszoną liczbę punktów w kategorii „Sumienność” w ocenie zachowania.

III. POSZANOWANIE KSIĄŻKI

 1. Książkę należy szanować.
 2. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę.
 3. Jeżeli odkupienie zniszczonej przez ucznia książki nie jest możliwe, czytelnik powinien dostarczyć w zamian inną, wskazaną przez bibliotekarza.


Nauczyciel biblioteki – Cecylia Gala
58 341 4915
c.gala.gim25@onet.eu

Godziny pracy:
Pon: 07:00 - 15:00
Wto: 07:00 - 14:00
Śro: 07:00 - 15:00
Czw: 07:00 - 15:30
Pią: 07:00 - 13:00

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników

Podstawa Prawna: Ustawa z dn. 30 maja 2014 r., o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2014r. poz. 811.

 1. Podręczniki są własnością szkoły i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.
 2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki na okres danego roku szkolnego.
 3. Każdemu uczniowi jest przypisany konkretny numer podręcznika i ćwiczeń.
 4. Podręczniki wypożyczane są i zwracane w terminie uzgodnionym przez szkołę.
 5. Uczniowie są zobowiązani do zwrotu podręczników najpóźniej do dnia poprzedzającego roczną radę klasyfikacyjną. O terminie powiadomi wychowawca i nauczyciel bibliotekarz.
 6. Nadzór nad terminowym zwrotem podręczników sprawuje wychowawca klasy i nauczyciel bibliotekarz.
 7. Podczas zwrotu podręczników nauczyciele, o których mowa w ust. 2 , dokonują oględzin podręczników, określając stopień ich zniszczenia.
 8. W przypadku stwierdzenia, iż stopień zniszczenia uniemożliwia dalsze korzystanie z podręcznika, bądź zagubienie podręcznika, uczeń zobowiązany jest do jego odkupienia do rocznej rady klasyfikacyjnej.
 9. Brak zwrotu wypożyczonego lub odkupionego podręcznika do ostatniej rady klasyfikacyjnej będzie traktowany jak kradzież mienia szkolnego. Do Rady Pedagogicznej zostanie skierowany wniosek o udzielenie nagany, co zgodnie z WSO, może skutkować oceną naganną zachowania.
 10. W przypadku zdawania przez ucznia egzaminu klasyfikacyjnego lub poprawkowego termin zwrotu ulega przedłużeniu do terminu w/w egzaminów.
 11. W przypadku przejścia ucznia w trakcie trwania roku szkolnego do innej szkoły podręcznik podlega zwrotowi do biblioteki szkolnej.
 12. Uczniowie są zobowiązani do:
  1. wpisania swoich danych: imię, nazwisko, klasa, rok szkolny i podpis na ostatniej stronie podręcznika,
  2. używania podręcznika zgodnie z przeznaczeniem,
  3. obłożenie podręcznika w ciągu 2 dni od jego wypożyczenia,
  4. niedokonywania w podręczniku żadnych wpisów ołówkiem, długopisem, kredką, flamastrem itp.
 13. Podręcznik jest przeznaczony do użytku przez kolejne trzy roczniki uczniów.
 • Cecylia Gala
 • 31/05/2017

UWAGA!

Proszę o zwrot książek do biblioteki szkolnej do dnia 8 czerwca 2017 r.

Brak zwrotu będzie traktowany jak kradzież mienia szkolnego.
Do Rady Pedagogicznej zostanie skierowany wniosek o udzielenie nagany, co zgodnie z WSO, skutkuje oceną naganną zachowania.
Cecylia Gala

 • Cecylia Gala
 • 01/03/2017

VI WIELKI MARATON CZYTELNICZY

Zapraszam wszystkich chętnych w dniach 01-09.03.17 r. podczas długiej przerwy do napisania I testu z lektury: Yan Martel "Życie Pi"

Lektura na kwiecień:
Ryszard Kapuściński "Studnia"

 • Cecylia Gala
 • 23/02/2017
 • Cecylia Gala
 • 04/01/2017

VI WIELKI MARATON CZYTELNICZY

Zapraszam wszystkich chętnych w dniach 04-09.01.17 r. (długie przerwy) do napisania I testu z lektury: Otfried Preussler „Krabat”

Lektura na styczeń:
Michelle Paver „Bogowie i wojownicy” t.1

 • Cecylia Gala
 • 12/12/2016

VI WIELKI MARATON CZYTELNICZY

Zapraszam wszystkich chętnych w dniach 12-14.12.2016 r. podczas długiej przerwie do napisania I testu z lektury: Joanny Chmielewskiej „Większy kawałek świata”

Lektura na grudzień:
Otfried Preussler „Krabat”

 • Cecylia Gala
 • 05/10/2016

VI WIELKI MARATON CZYTELNICZY

Zapraszam wszystkich chętnych dnia 6.10.16 r. podczas długiej przerwie do napisania I testu z lektury: Lois Lowry „Skrawki błękitu”

Lektura na październik:
Paulo Coelho „Alhemik”

 • Cecylia Gala
 • 07/09/2016

VI WIELKI MARATON CZYTELNICZY

Zachęcam wszystkich uczniów do wzięcia udziału w V Wielkim Maratonie Czytelniczym.

Regulamin VI Wielkiego Maratonu Czytelniczego


 • Cecylia Gala
 • 04/06/2016

NIEKTÓRZY LUBIĄ POEZJĘ….

Uczniowie naszego gimnazjum nie stronią od poezji. Czytają, deklamują, a nawet sami ją tworzą.

Za wiersz „Choinka” uczennica klasy I e MAJA JASIŃSKA otrzymała wyróżnienie
w VII POMORSKIM KONKURSIE POETYCKIM „Niektórzy lubią poezję…”

GRATULUJEMY!


 • Cecylia Gala
 • 04/06/2016

ZWROT KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Proszę o zwrot książek do biblioteki szkolnej do dnia 15 czerwca 2016 r.

Brak zwrotu będzie traktowany jak kradzież mienia szkolnego. Do Rady Pedagogicznej zostanie skierowany wniosek o udzielenie nagany, co zgodnie z WSO, skutkuje oceną naganną zachowania.

Cecylia Gala

 • Cecylia Gala
 • 12/05/2016

HURRA!!! OTRZYMALIŚMY DOFINASOWANIE DO ZAKUPU KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI

Środki finansowe będą pochodziły z "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa".
Nasz projekt, jako jedyny wśród gdańskich gimnazjów otrzymał maksymalną ilość punktów.
Serdecznie gratuluję autorkom projektu pani Cecylii Gali, Elżbiecie Matei, Dianie Zbonik, Katarzynie Laskowskiej i Alicji Jabłońskiej.

Dyrektor szkoły
Anna Mrotek


 • Cecylia Gala
 • 10/05/2016

V WIELKI MARATON CZYTELNICZY

Zapraszam wszystkie chętne osoby do napisania testu VIII - Ewa Przybylska „Dzień kolibra”


 • Cecylia Gala
 • 06/04/2016

V WIELKI MARATON CZYTELNICZY

Zapraszam wszystkie chętne osoby do napisania testu VII:
Ryszard Kapuściński „Ja, Biały” [w tegoż:] „Heban”

W kwietniu czytamy:
Ewa Przybylska „Dzień kolibra”

 • Cecylia Gala
 • 03/03/2016

V WIELKI MARATON CZYTELNICZY

Zapraszam wszystkie chętne osoby do napisania testu VI:
„Gwiazd naszych wina” Johna Greena

W marcu czytamy:
Ryszard Kapuściński „Ja, Biały” [w tegoż:] „Heban”

 • Cecylia Gala
 • 09/02/2016

V WIELKI MARATON CZYTELNICZY

Zapraszam wszystkie chętne osoby do napisania testu V
Dorota Terakowska „Samotność bogów”

W lutym czytamy
„Gwiazd naszych wina” Johna Greena

 • Cecylia Gala
 • 27/01/2016

WOJEWÓDZKI KONKURS CZYTELNICZY „PODRÓŻE Z KSIĄŻKĄ”

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w
IV WOJEWÓDZKIM KONKURSIE CZYTELNICZYM „PODRÓŻE Z KSIĄŻKĄ”,
który odbędzie się w Pałacu Młodzieży w Gdańsku.

Konkurs przeznaczony jest dla dwuosobowych drużyn ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz placówek wychowania pozaszkolnego z województwa pomorskiego.

Lektury do przeczytania:
1. Ewa Nowacka „Dzień, noc i pora niczyja”
2. Dorota Wieczorek „Dotyk mroku”.

Wszelkie informacje oraz karta uczestnictwa zawarta jest w regulaminie.


 • Cecylia Gala
 • 22/01/2016

V WIELKI MARATON CZYTELNICZY

Zapraszam wszystkie chętne osoby do napisania testu IV
„Mistrz z Delf" Zbigniew Herbert

W styczniu czytamy
Dorota Terakowska „Samotność bogów”

 • Cecylia Gala
 • 11/12/2015

V WIELKI MARATON CZYTELNICZY

Zapraszam wszystkich chętnych do napisania testu 3: Aileen Orr „Niedźwiedź Wojtek. Niezwykły żołnierz Armii Andersa”.


Lektura czytana w grudniu: Zbigniew Herbert "Diariusz grecki" [w:] "Mistrz z Delft”.

 • Cecylia Gala
 • 04/11/2015

V WIELKI MARATON CZYTELNICZY

Zapraszam wszystkich chętnych do napisania testu 2: Barbara Kosmowska „Pozłacana rybka”.


W listopadzie czytamy Aileen Orr „Niedźwiedź Wojtek. Niezwykły żołnierz Armii Andersa” .

 • Cecylia Gala
 • 07/10/2015

V WIELKI MARATON CZYTELNICZY

Zapraszam wszystkich chętnych do napisania 1 testu: Lois Lowry „Dawca”.


Lektura na październik: Barbara Kosmowska „Pozłacana rybka”.


Współpraca

Aktywnie działamy we współpracy z: